Ẩm thực

Giờ mở cửa

 • Thứ 2
  08:00 - 23:00
 • Thứ 3
  08:00 - 23:00
 • Thứ 4
  08:00 - 23:00
 • Thứ 5
  08:00 - 23:00
 • Thứ 6
  08:00 - 23:00
 • Thứ 7
  08:00 - 23:00
 • Chủ Nhật
  08:00 - 23:00

Thể loại ẩm thực

 • Món Mỹ
 • Món Úc
 • Món Peru